Şelpe Kursu

Şelpe hakkında kısa bir tanım yapacak olursak; Bağlama’yı tezene kullanmadan el ile çalma tekniği diyebiliriz. Kendi içinde çok değişik şekilleri ve değişik özellikleri bulunan Şelpe, kısa sap bağlama üzerinde tel çekme, parmak vurma, pençe gibi alt teknikler kullanılarak icra edilir. Şelpe tekniğini icra edebilmek için belli bir düzeyde Bağlama çalmayı bilmek gerekir. Bağlama’ya çok farklı […]

read more